Het oude Gemeentehuis, De Esch 1, 7783 CG Gramsbergen
de voormalige zetel van de gemeente Gramsbergen (1924-2001)

De historie van het stedeke Gramsbergen
(bronnen: websites Gemeente Hardenberg, Historische Vereniging Hardenberg)

Gramsbergen kent een rijke historie. Al in een oorkonde uit 1442 wordt melding gemaakt van 'het huys, het stedeken en de heerlijckheyd Gramsbergen'. In de 18 e eeuw viel het dorp onder het ‘Schoutambt Hardenbergh’. Een deel hiervan werd in 1795, aan het begin van de Franse tijd, afgesplitst en vormde de nieuwe municipaliteit Gramsbergen. In 1803 werden het bestuur en het grondgebied echter weer ingelijfd bij Hardenberg.
De schoutambten werden in 1811 opgeheven. In plaats daarvan ontstonden gemeenten, waaronder de gemeente Hardenberg en de gemeente Gramsbergen.
Hoewel Gramsbergen bij koninklijk besluit van 21 juli 1816 officieel werd verheven tot de rang van 'stad', had deze vanaf de instelling tot gemeente in 1811 tot aan 1923 geen eigen gemeentehuis. Het gemeentebestuur huurde in die jaren een gedeelte van de burgemeesterswoning. Zo betaalde men in 1851 voor de huur van 'een lokaal voor het huis der gemeente' een bedrag van zeventig gulden. Dit lokaal bevond zich op dat moment in de woning van de toenmalige burgemeester en notaris Willem Swam.
Vanaf 1887 huurde de gemeente Gramsbergen twee vertrekken van het enige jaren daarvoor nieuw gebouwde, statige herenhuis van burgemeester Otto van Riemsdijk. Zijn zoon Cornelis Johannes van Riemsdijk, die hem opvolgde als burgemeester, gaf echter in 1922 te kennen voortaan de ruimte voor eigen doeleinden te willen gebruiken. Daarom schonk hij de gemeente een stuk grond tegenover zijn woonhuis, zodat er een nieuw gemeentehuis gebouwd kon worden.

Hierop besloot de gemeenteraad op 30 januari 1923 tot de bouw van een zelfstandig gemeentehuis op deze grond aan De Esch, ter grootte van zes are, naar een ontwerp van Joh. D. Meppelink, architect te Coevorden. Aannemer Bosman uit De Krim was met een bedrag van 23.200 gulden de laagste inschrijver en kreeg de opdracht voor de bouw. Op 28 juni 1923 werd de eerste steen gelegd.In de raadsvergadering van 30 januari 1924 sprak burgemeester Van Riemsdijk een openingsrede uit ter gelegenheid van het feit dat de raad toen voor het eerst vergaderde in een eigen gemeentehuis.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       

                                                                              
In 1959 bleek het gemeentehuis te klein te zijn geworden. Het gebouw werd aan de achterzijde uitgebreid. Op 17 maart 1960 werd het verbouwde raadhuis heropend door de Commissaris van de Koningin. In de trouwzaal op de eerste verdieping werd menig trouwlustig paar in de echt verbonden.

Een volgende - veel grotere - uitbreiding vond plaats in 1983. Er werd een groot kantoorgedeelte bijgebouwd, met daaraan vast een nieuwe
trouwzaal op de begane grond.


Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2001, waarbij Gramsbergen werd toegevoegd aan de gemeente Hardenberg, verloor het gemeentehuis van Gramsbergen haar functie en kon er niet meer getrouwd worden. In 2002 werd het pand door de gemeente verkocht aan Reinier Jaquet, die er zijn ICT-bedrijf Jaquet Service Engineering (JSE) in huisvestte.


                                                                                                                               Hoewel Jaquet aanvankelijk van plan was de oude jugendstilvilla te gaan moderniseren om zelf met zijn gezin bij het bedrijf te gaan wonen, stapte hij van deze plannen af omdat er veel vraag was naar het verhuren van de nog beschikbare ruimtes. Zo werd het voormalige gemeentehuis langzamerhand een bedrijfsverzamelgebouw. De trouwzaal werd gebruikt voor workshops, als tentoonstellingsruimte, als podium voor toneel- en muziekvoorstellingen en als stembureau in verkiezingstijd.Vanuit de bevolking van Gramsbergen kwam dikwijls de vraag of er weer getrouwd kon gaan worden in de trouwzaal: hun (groot)ouders waren daar ook veelal in het huwelijk getreden… Dankzij de samenwerking tussen Jaquet en de gemeente Hardenberg kreeg de trouwzaal met ingang van 2006 opnieuw de status van officiële trouwlocatie en werd de trouwzaal omgedoopt tot ‘Baron van Voerst van Lyndenzaal’, als eerbetoon aan een geliefde burgemeester uit de oorlogsjaren.

Tot 2002 zat er een fraai glas-in-loodraam in de achterwand van de trouwzaal, maar toen Jaquet het pand aankocht bleek een week na de koop dit raam te zijn verwijderd en vervangen door een raam van vensterglas.
Ter gelegenheid van de hernieuwde ingebruikname van de trouwzaal liet Jaquet een nieuw glas-in-loodraam plaatsen, dat op zijn verzoek was ontworpen door de glaskunstenares Ans Stobbe-Buter uit Hoogeveen en werd uitgevoerd door Atelier Tricolor in Borger. In dit kleurrijke raam voeren geel en blauw, de kleuren van het wapen van de gemeente Gramsbergen, de boventoon: de kleur geel symboliseert het golvende graan op de glooiende heuvels van het Vechtdal en het slingerende blauw staat voor de rivier de Vecht. Ook het portret van burgemeester Samuël Willem Alexander baron van 
Voerst van Lynden is in het raam verwerkt. Het officiële wapen van de voormalige gemeente Gramsbergen siert nog steeds de voorgevel van het oudste gedeelte van het gemeentehuis.


 

{}

Nu zijn er diverse ondernemingen en instellingen in het voormalige gemeentehuis gevestigd:  JSE Computernetwerken en Systeembeheer, Intulogics elektronica en duurzaamheid, Buurtzorg Gramsbergen, Veldsink Wonen, Ons Projectmanagement en de Vrijwillige Brandweer Gramsbergen (in een aparte brandweerkazerne, ingang Oldenhof).Het vervolg (2017 en verder)

Helaas kan er met ingang van 2018 niet meer getrouwd worden in de trouwzaal.

                                                                                          
Wat er nog wel plaatsvindt in de trouwzaal, kunt u lezen op de website rcstudio.nl

In 2019 komt er weer ruimte beschikbaar voor bedrijven, instellingen of particulieren. Bent u of kent u iemand die hierin geïnteresseerd is? Meer over het huren van (bedrijfs-)ruimte  vindt u op de pagina ‘kantoorruimte te huur’ op deze website.